Welkom op de site van FAK Lumen

Albert Vermeulen Overleden

Op 1 november 1984, dus zo’n vijfendertig jaar geleden, sloot Albert Vermeulen zich aan bij F.A.K. Lumen Goirle.

 

 

Albert toonde zich een enthousiast fotograaf, die overal aan meedeed, vaak tentoonstellingen van zusterclubs bezocht in Nederland en Vlaanderen en steeds trouw de clubavonden bijwoonde.

 

Die moesten wel op tijd beginnen, anders werd er op de klok gewezen. Bij de laatste verhuizing werd nog snel een klok opgehangen, toen Albert had laten weten, na een langere ziekteperiode, weer op de club te zullen verschijnen.

 

De komst van de eigentijdse digitale fotografie was voor Albert geen feest. Hij deed verwoede pogingen om alles onder de knie te krijgen, maar dat lukte slechts gedeeltelijk en dat stond hem bepaald niet aan. Soms, als een wat knorrige commentator, liet Albert weten wat hij van iets vond. Dat werd hem direct vergeven, omdat iedereen, die Albert kende, wel wist dat hij zijn hart op de goede plaats had.

 

Albert Vermeulen steunde steeds de vereniging, in goede tijden, maar ook als de club in moeilijk vaarwater was geraakt. Albert pakte steeds mee aan. De laatste tijd ging dat natuurlijk niet meer, en dan verontschuldigde hij zich nota bene.

 

De afgelopen jaren waren voor Albert uiterst zwaar; zijn gezondheid brokkelde alsmaar verder af. Steeds krabbelde hij wonderwel op, maar als hij dan weer op de club kwam, moest hij lange tijd op verhaal komen.

 

Laatst, bij een expositie van onze Goirlese zusterclub, vertelde hij dat het spoedig gedaan zou zijn. Vorige week woensdag 26 juni 2019 was het zover, zijn tijd.